miércoles, 7 de abril de 2010

Portugal agradece
Veciños portuguese agradecen a proposta do Alcalde de Tui de atender as necesidades medicas, nas noites en que eles teñen pechado o servizo de saude, ¡Galiza responde
!